Announcement Announcement Module
Collapse
No announcement yet.
Duration ?tem Page Title Module
Move Remove Collapse
X
Conversation Detail Module
Collapse
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Duration ?tem

    Baz?lar?nda 90 günlük Duration arcanalar ve bikelar var nas?l elde ediliyor onlar söylenene göre hediye gelmi? soruyorum biri uzun süre girilmeyen hesaplara geldi?i söyleniyor. Ben 1 buçuk ayd?r girmedi?im hesaba girdim ona bir?ey gelmemi? güncel bir hesab?mda zaten bir ?ey yok bu nas?l elde ediliyor.
Working...
X