Baz?lar?nda 90 günlük Duration arcanalar ve bikelar var nas?l elde ediliyor onlar söylenene göre hediye gelmi? soruyorum biri uzun süre girilmeyen hesaplara geldi?i söyleniyor. Ben 1 buçuk ayd?r girmedi?im hesaba girdim ona bir?ey gelmemi? güncel bir hesab?mda zaten bir ?ey yok bu nas?l elde ediliyor.