Announcement Announcement Module
Collapse
No announcement yet.
Duvar? Boya Page Title Module
Move Remove Collapse
X
Conversation Detail Module
Collapse
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Duvar? Boya
  Merhaba CABAL Online Oyuncular?,
  Hayatta bir defa olan bu tür dünyay? de?i?tiren bir olay onuruna, Alman Birlik günü kutlamalar?nda, size bir Sanat Yar??mas?nu sunmak isteriz. Bu önemli tarihi dün olmadan CABAL Toplumu çok farkl? olurdu, bu nedenle hadi bunu kutlayal?m!
  Amaç, Berlin Duvar?n?n bir parças?n? CABAL Sanat? ile güzelle?tirmek. Taraf?m?zdan sa?lanm?? olan gönderimizi sanat çal??man?z için ?ablon olarak kullan?n. Her server için bir kazanan seçiyoruz. Avrupa serverimizin yarat?c?l???n? gösterin! Ve harika ödüllerimizin tad?n? ç?kar?n!

  [Etkinlik Periyodu]
  24/09/2015 – 07/10/2015

  [Nas?l Kat?l?n?r]
  Lütfen sanat çal??man?z? e-posta olarak cabalevents@estsoftinc.com adresine gönderiniz.
  Yar??ma Kurallar?:
  • Berlin Duvar?n?, CABAL-sanat? ile boyamaya odaklanmal?d?r.
  • Sa?lanm?? olan ?ablonu kullanmal?r.
  • Sabit sanat formu kullan?lmal?d?r. (video, animasyon ve gif vb. kullan?lamaz.)
  • Birden fazla çal??ma ile kat?labilirsiniz, ancak her hesap yaln?zca bir defa kazanabilir.
  • Çal??malar orjinal olmal? ve bu yar??ma için özel haz?rlanm?? olmal?d?r.
  • Karakter ve server isimlerinizi içermelidir.
  Sanat çal??man?z? e-posta olarak cabalevents@estsoftinc.com adresine gönderiniz.
  Lütfen unutmay?n?z, yar??ma kurallar?n?n TÜMÜNE uymayan kat?l?mlar otomatik olarak diskalifiye edilecektir.

  Ayr?ca uygunsuz içerik içeren tüm kat?l?mlar da diskalifiye edilecektir.

  [Ödüller]
  Yaln?zca bir Büyük Ödül olarakt?r. Kazananlar? birincilerin bulundu?u bir sanat çal??mas? her server kazananlar?n?n bulundu?u bir havuzundan seçece?iz.
  http://forum.cabaleu.estgames.com/co...AASUVORK5CYII=

  Takip eden sayfada, Sanat çal??man?zda kullanmak için ?ablonu bulabilirsiniz.
  Last edited by [GM] Wotan; 09-24-2015, 07:42 PM.
Working...
X